Allemansrätten ger unika möjligheter för oss att vara ute och njuta i naturen. Den bygger på grundregeln Inte störa - Inte förstöra. Naturvårdsverket har gjort en broschyr om allemansrätten för paddling. Du kan ladda ner den eller beställa den på Naturvårdsverkets hemsida. 

Se det vilda utan att störa

Håll avstånd från djuren du möter på vägen, kanoten går tyst och det är lätt att komma för nära häckande fåglar på öar och utmed stränder.

 • Var extra försiktig under vår och sommar när fåglarna ligger på ägg eller har ungar. Om föräldrarna skräms från boet eller fågelkullarna splittras kan ungarna få svårt att klara sig. Om fåglar eller andra djur uppträder nervöst är du för nära. Storlommen som ofta häckar på öar är särskilt känslig för störningar. Om den simmar omkring utanför stranden har den troligen bo i närheten. Undvik att rasta eller slå läger i närheten av fåglarnas boplatser. Fiskgjusen har ofta boet i toppen av en tall vid stranden eller på någon holme. Om fågeln ”hänger” högt i luften ovanför boet är du för nära. Akta fågelkullar framför kanoten, stanna upp och låt fåglarna hinna undan. Är ni många i grupp är det bästa att samla ihop gruppen och passera kullen så snabbt som möjligt.
 • För att hindra spridning av kräftpest och fisksmittor är det viktigt att kanot och annan utrustning hinner torka ordentligt innan den flyttas från ett vatten till ett annat.
 • För att hindra spridning av den invasiva arten sjögull (näckrosliknande med gula blommor) ska du inte paddla genom sjögullbestånd. Växtdelar slits av och kan bilda bestånd på nya platser.

Skyddade områden

Vissa platser med särskilt känsligt fågelliv är skyddade som fågelskyddsområden. Där är det förbjudet att gå iland och att vistas i närheten. Även på andra platser kan allemansrätten vara begränsad genom särskilda regler, till exempel inom strandskyddsområde eller i nationalparker och naturreservat. I sådana områden kan det till exempel vara förbjudet att göra upp eld eller tälta.

Att gå iland och tälta

 • Övernatta i första hand på iordningsställda lägerplatser. Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du undviker att störa dem som bor i närheten.
 • Om du vill stanna flera dygn på en plats är det lämpligt att fråga markägaren. Större grupper bör alltid fråga om lov.
 • Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då kan djuren skada sig eller sprida omkring skräpet.
 • Använd lägerplatsens toaletter. Gräv annars en grop och täck över ordentligt. Ta därför med en liten spade i kanoten. Djur som grävling och skator kan dra runt toalettpapper, då kan lägerplatsen se tråkig ut även om den var fin när du lämnade den.

  Att tänka på när du är på land

  • Om du måste bära eller dra kanoten mellan vattendrag, passera inte över tomt eller åkrar.
  • Om du passerar genom grindar, kom ihåg att stänga dem efter dig.
  • Ska du använda enskilda vägar för att köra ner kanoten till vattnet så titta om det finns skyltar som förbjuder bilåkning.
  • Om du vill ställa upp bilen eller husvagnen över natten vid en enskild väg måste du fråga markägare.
  • I nationalparker, naturreservat, natura 2000-område eller andra skyddade områden gäller speciella regler. Ibland är allemansrätten begränsad, ibland utökad. Information finns vid entréer till parker etc.

  Elda säkert

  Lägerelden ger en extra dimension åt friluftslivet, men de skapar också oro hos markägare och är en allvarlig riskfaktor. Skog för stora värden brinner ner varje år på grund av slarv med lägereldar. Tänk på:

  • Under sommaren är det ofta eldningsförbud. Då är risken för skogsbrand stor, och du får inte göra upp eld ens i lägerplatsernas eldstäder. På turistbyrån och hos kanotuthyrare får du veta om det är eldningsförbud. Det kan vara risk för brand även annars. Ta med ett litet fältkök. Det får du alltid använda.
  • Om du ändå ska elda, välj en bra plats med stenig eller grusig mark utan växtlighet intill. Se till att ha vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Låt elden brinna ut och släck glöden noga med vatten.
  • Elda inte direkt på berget, det spricker sönder!
  • Lägg inte folieförpackningar och annat obrännbart i elden, det blir kvar som skräp.
  • Lämna inga spår efter elden i form av eldstad eller liknande.
  • Grenar, kvistar och kottar på marken får du plocka som bränsle. Men du får inte ta näver eller på annat sätt skada växande träd.

  (Ovanstående text är baserad på Naturvårdsverkets broschyr "Allemansrätten Paddling".

  Aktuell information om brandrisk och eldningsförbud

  MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har gjort appen ”Brandrisk Ute”. Där hittar du information om läget just nu, eventuellt eldningsförbud och även allmänna råd om eldning. Ladda ner den här
  På samma sida publiceras även 6-dygnsprognoser för brandrisk. Dessa prognoser kan av naturliga skäl svänga snabbt, vid t ex regn, och kan därför gärna läsas tillsammans med väderprognosen när man vill se vad som kan väntas framåt.