Välkommen till Kanotguiden!

Denna sida drivs av Svenska Kanotförbundet för att presentera Godkända Kanotcentraler och föreningar anslutna till förbundet runt om i landet. Sidan finns för att göra det lätt för dig som vill paddla att hitta platsen, kunskapen och utrustningen.

Om Kanotguiden och Kanotlederna

I kanotguiden finns över 500 kanotleder. Vissa av dessa är väl underhållna och tas omhand av kommuner, föreningar eller kanotcentraler. Kanotcentraler kan oftast ge god information om leder i deras närhet. Andra kanotleder paddlas mycket sällan och kan vara svårframkomliga med bristande information. Hur det ser ut och vad du kommer att möta på din tur ifråga om upplevelser och utmaningar går inte att besvara i förväg. Kanotförbundet tar inte ansvar för ledernas skick. Använd gärna kommentarsfälten i kanotguiden för att lämna information om kanotleder du paddlar. Där kan du även lägga upp bilder, det är ett sätt att bidra till sidan och till andra kanotister.

Om Godkända Kanotcentraler

Sveriges Godkända Kanotcentraler halt valt att ansluta sig till Kanotförbundet som ett sätt att visa sin seriositet och även bidra till kanotförbundets verksamhet för att göra paddling tillgängligt för alla. De åtar sig med detta att följa den norm som finns för Godkända Kanotcentraler. De är kunniga och erbjuder den service du behöver för din paddling. Du hittar dem alla här på Kanotguiden.

Om Svenska Kanotförbundet

Kanotförbundet har sedan 1904 organiserat svensk kanot. Idag har Förbundet 125 medlemsföreningar och drygt 100 anslutna kanotcenteraler. Kanot kan du paddla för rekreation, motion, tävling och långfärder. Kanot är till för alla åldrar, det finns kanoter som passar i alla miljöer allt från stilla vatten till tuffa utmaningar i fors eller hav. www.kanot.com

Vill du synas här? 

För att synas på kanotguiden med din kanotcentral behöver du vara ansluten till Svenska Kanotförbundet antingen som förening eller registrerad som Godkänd Kanotcentral. Kontakta paddelpasset@kanot.com vid intresse.